Objednávka

M-Logistic s. r. o. , Komenského 24, 934 01 Levice

 

Zapísaná na Okresnom súde v Nitre, Oddiel: Sro, číslo vložky: 17252/N

 

Objednávateľ:

                 Názov:

                    IČO:        IČ DPH:

Bankové spojenie:

 

Údaje o preprave:

 

              Odkiaľ:  

                 Kam:  

Druh tovaru:    Požadované vozidlo:  

 

Iné inštrukcie:  

Spôsob úhrady: prevodný príkaz /ano nie - hotovosť /ano nie

Zmluvné pokuty:  

 

Adresa:

Komenského 24                                  Tel: 00421-036-6304026                                                   IČO: 35961589

934 01 Levice                                            00421-036-6304027                                              IČ DPH: SK2022077860

Slovensko                                   Tel./Fax: 00421-036-6304028

 

www.m-logistic.sk                        e-mail: m-logistic@m-logistic.sk

späť