M-Logisic s. r. o. Levice

Slovak English

Germany Hungary

 

 

Úvod

 

 

O spoločnosti LKW Železničná doprava Skladovanie Kontakt Mapa  

Certifikát ISO 9001:2001

 

Spoľahlivo prepravíme

 

 

 

 

    INTERLOG, s.r.o. – pôsobí na trhu medzinárodných zasielateľov ako spoľahlivý partner.
   Ťažiskovou činnosťou našej spoločnosti je zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave.
   Pracovníci našej spoločnosti disponujú skúsenosťami, odbornými znalosťami z oblasti celo kamiónových zásielok, železničnej prepravy, námornej, riečnej a leteckej prepravy.
   Obchodným partnerom je ponúkaná možnosť prepracovať ich kombináciou podľa prepravného reťazca.

INTERLOG,  s.r.o. je v pripravnom období podľa EN ISO 9001:2009 systému manažérstva kvality v oblasti realizácie logistických a skladovacích služieb.

Poistenie

INTERLOG, s.r.o. má platnú poistnú zmluvu vo výške 331 939,00 EUR na zodpovednosť zasielateľa uzatvorenú v UNION poisťovńa a.s.

© DT-COMPUTER SYSTEM 2012, All rights reserved.
Service material about to be published on this server in other medium go without license writer prohibited.